Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü​

Bugün 70 milyondan fazla insan çatışma, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden ediliyor. Bunların yarısı çocuk.

Çatışmayı bir yaşam biçimi olarak kabul etmeyi reddediyoruz. Rotary projeleri, anlayışı geliştiren ve topluluklara çatışmaları çözme becerileri kazandıran eğitimler sağlar.

Rotary barış ortamları yaratır.